Włącz myślenie


Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011 – 2020 Dekadą Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem Dekady jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym.

 

Wypadki.

Umieralność z powodu obrażeń poniesionych w wyniku wypadków drogowych stanowi obecnie 2,2% wszystkich zgonów na świecie. W 2013 roku zgłoszono w Polsce ponad 350 000 kolizji samochodowych, doszło także do prawie 36 000 wypadków, w których śmierć poniosło 3300 osób a prawie 44 000 zostało rannych. Jak wynika z policyjnych statystyk royk 2013 był najmniej obfity w liczbę wypadków, rannych i zabitych od 14 lat.

 

Plan

Plan Globalny na Dekadę Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 został stworzony, aby kierować działaniami podejmowanymi zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Jeśli Plan Globalny zostanie pomyślnie wdrożony, możliwe będzie osiągniecie celu Dekady, tj. ustabilizowanie, a następnie zredukowanie przewidywanej częstości zgonów w wypadkach drogowych na całym świecie. Jeśli cel ten zostanie osiągnięty, w ciągu Dekady możliwe będzie ocalenie w sumie 5 milionów ludzkich istnień, a także wygenerowanie oszczędności na poziomie 5 trylionów USD oraz stworzenie warunków, w których uda się zapobiec 50 milionom poważnych urazów.

 

Akcja

Co możemy zrobić, aby przyłączyć się do działań w ramach ogłoszonej Dekady? Jako uczestnicy ruchu drogowego możemy zrobić rzecz najważniejszą: stosować się do zasad bezpieczeństwa, ograniczeń i przepisów regulujących zasady poruszania się po drogach. Ambasadorami zachęcającymi do włączenia się, do akcji zostali: Tomasz Karolak, Urszula Dudziak, Kora, Piotr Kupicha, Michał Żebrowski, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Dorota Stalińska, Danie Olbrychski, Andrzej Krzywy, Andrzej Grabowski oraz Artur Barciś.

 


Pozostaw odpowiedź