Szkolimy w ramach programu Bezpieczna Flota PZU


We wrześniu 2014 roku w ramach programu Bezpieczna Flota PZU w naszym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy odbyły się szkolenia dla firm Eltech, Gama i Schattdecor.

Uczestnicy szkoleń doskonalili swoje umiejętności w zakresie techniki jazdy. Infrastruktura ODTJ  Automaster pozwoliła na bezpieczne przeprowadzenie ćwiczeń na płytach poślizgowych, by w przyszłości kierowcy nie byli zaskakiwani trudnymi sytuacjami na drodze. Przeprowadzone zostały również ćwiczenia na symulatorach zderzeń i dachowania.

Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzili zadowolenie wysokimi notami w ankietach ewaluacyjnych i przyznali, że tego typu szkolenie mocno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ich pracy za kółkiem.


Pozostaw odpowiedź