Projekt EKOodpowiedzialni

opisrealizacji


Projekt EKOodpowiedzialni był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i został zrealizowany dla 200 pracowników i kadry menadżerskiej z 15 wybranych firm z całej Polski, a składał się z następujących etapów:

 1. Audyt i analiza flotowa – analizy spalania, wypadkowości, napraw eksploatacyjnych, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych, zakres korzystania z rozwiązań eko związanych z transportem, analiza systemu motywacyjnego i szkoleń w zakresie doskonalenia techniki jazdy – realizowana przez specjalistów Automaster.
 2. Szkolenia z ecodrivingu – dzień I – (grupy 3 osobowe, 80% czasu szkolenia to zajęcia praktyczne – jazdy, szkolenie poprzedzone jest indywidualną analizą profilu kierowcy, prowadzone przez instruktorów techniki jazdy, pojazdy wykorzystane podczas szkolenia zbieżne z typami pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie – osobowe, busy, ciężarowe, etc.), po szkoleniu wykonywany jest indywidualny raport. Szkolenia z ecodrivingu przeprowadzili instruktorzy techniki jazdy z ODTJ Automaster.
 3. Coaching dla kadry menadżerskiej – wsparcie dla kadry zarządzającej w zakresie wprowadzenia zmian, nowego systemu motywacyjnego wypracowanego przy współudziale managerów i pracowników. Coaching zrealizowali specjaliści Learn Power Group współpracujący z Automaster.
 4. 2-dniowe szkolenie motywacyjne – pobudzające aktywność i motywacje pracowników, łączące cele indywidualne pracowników z celami firmy, wspólne wypracowanie programu oszczędności, eko misji firmy i systemu motywacyjnego opartego na zmniejszeniu kosztów spalania. Autorskie szkolenia w większości realizowano w Motoparku w Kamieniu Śląskim przez trenerów, posiadających duże doświadczenie w zakresie polityki flotowej i technik jazdy. Program oparty był o gry zespołowe i symulacje, które mały na celu zintegrowanie pracowników z firmą we wspólnym celu. Szkolenia wskazywały, w jaki sposób działanie indywidualnego pracownika może mieć wpływ na wizerunek oraz wynik ekonomiczny i rentowność firmy. Ćwiczenia szkoleniowe udowodniały jak działa efekt synergii. Następnie te wszystkie wypracowane doświadczenia zostały przełożone na rzeczywistość flotową. Unikalna gra szkoleniowa wykreowała realne problemy, prowokowała do podejmowania decyzji, walki z rutyną, z jaką uczestnicy spotykają się na co dzień w pracy. Szkolenia miały na celu kształtowanie aktywnych postaw, motywację poprzez pokazanie sprawczości każdego z pracowników. Był to niezwykle istotny element programu, dotyczący „czynnika ludzkiego”. Po dawce wiedzy i doświadczeń dotyczącej ecodrivingu trener pracował z uczestnikami nad postawami i świadomością. Jak wiadomo tylko zmiana postaw jest gwarancją stosowania nabytej wiedzy w praktyce. Szkolenia przeprowadzane były w grupach 10-12 osobowych.
 5. Szkolenia z ecodrivingu – dzień II – ewaluacja efektów (po okresie miesięcznego stosowania techniki jazdy ecodrivingowej, kursanci przechodzą szkolenie sprawdzające i korygujące postawy – szkolnie utrwalające poszerzone o zajęcia z techniki doskonalenia jazdy. Szkolenia przeprowadzili instruktorzy techniki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Automaster.
 6. Stworzenie strategii zakładającej wypracowanie oszczędności – realizowane przez specjalistów Automaster w współpracy z kadrą menadżerską wybranych firm.
 7. Konsulting w procesie zmian organizacyjnych i technicznych w zakresie obniżenia w przedsiębiorstwie spalania, wypadkowości, etc. – realizowane przez specjalistów Automaster.
 8. Audyt podsumowujący – ocena prowadzonych analiz i powstałych oszczędności, analiza ewentualnych barier w ramach przeprowadzonego projektu EKOodpowiedzialni we współpracy ze specjalistami z Automaster.

Do skorzystania ze wsparcia w projekcie EKOodpowiedzialni zakwalifikowano 15 firm z całej Polski, które wdrożyły wypracowane strategie i uzyskały następujące korzyści z ich wdrożenia:

– oszczędności paliwa

– obniżenie kosztów eksploatacyjnych floty

– zmniejszenie wypadkowości

– zbudowanie wizerunku bezpiecznej firmy

– integracja zespołu i zwiększenie współodpowiedzialności pracowników za wynik finansowy firmy i postrzeganie jej na zewnątrz i wewnątrz

– zwiększenie świadomości ekologicznej

– zmniejszenie emisji CO2 i ograniczenie hałasu

Projekt był realizowany od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystały następujące firmy: DIGICOS-ERPOL Sp. z o.o., EPO – TRANS LOGISTIC S.A., Higma Service Sp. z o.o., MEBEL RUST, Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „SPIREX” Sp. z o.o., Filplast Sp. z o.o., Harispal Techniki Spawania, Poliglotus, HR Lang, Firma Transportowa Gronek.


szczegółyrealizacji

 • Projekt EKOodpowiedzialni
 • Lokalizacja ODTJ Kamień Śląski
 • Data 2015-06-01
 • Link ekoodpowiedzialni.eu