POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

Obowiązkowe kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne.

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. u. Nr 30 poz. 151) jednym z warunków uzyskania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne jest ukończenie kursu z zakresu techniki i taktyki jazdy w uprawnionym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego jakim jest ODTJ Automaster w Kamieniu Śląskim koło Opola.

Kursy organizowane są w trybie jednodniowym. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin odbywają się w tym samym dniu.

06.

KTO MOŻE KIEROWAĆ POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM ?

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
1) ukończyła 21 lat;
2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3) uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym; (możliwość zrobienia badania w naszym ośrodku)
4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zgłoszenia, szczegóły, wolne terminy:


e: biuro@grupaautomaster.pl
t: +48 883 504 508