Kurs dla kandydatów na Instruktora Techniki Jazdy kategorii B.


Najbardziej efektywne kursy w Polsce – ponad 80% zdawalność!

Doświadczeni instruktorzy, sprawdzony ośrodek, możliwość pracy po uzyskaniu uprawnień.

Szczegóły dotyczące kursu i zapisy u dołu strony.

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE – KLIKNIJ TUTAJ

 

Perspektywiczny, ciekawy, dobrze płatny zawód!

Biorąc pod uwagę wchodzące w życie od stycznia 2016 r. zapisy Ustawy o Kierujacych Pojazdami (art. 91-95 oraz art. 106-109) posiadanie uprawnień Instruktora Techniki Jazdy jest już dziś gwarantem zdobycia interesującej i prestiżowej, ale co najważniejsze dobrze płatnej pracy (stawki znacznie wyższe niż dla Instruktorów Nauki Jazdy) w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy (m.in w ODTJ Automaster w Kamieniu Śląskim).

 

Finansowanie kursu dla osób bezrobotnych i firm.

Auto Master Sp. z .o.o. posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dzięki czemu istnieje możliwość sfinansowania całości kursu wraz badaniami lekarskimi oraz opłatami egzaminacyjnymi ze środków Funduszu Pracy. Wsparciem może zostać objęta zarówno osoba bezrobotna jak i firma. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają Powiatowe Urzędy Pracy obsługujące powiat w którym zameldowana jest osoba bezrobotna lub zarejestrowana jest firma.

 

Współpraca

Dla właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców posiadanie w/w uprawnień jest szansą na uzupełnienie oferty szkoleniowej w ramach współpracy z ODTJ w oparciu o realizację szkoleń wynikających z zapisów art. 91-95 w/w Ustawy.

 

Doświadczenie.

Nasze kompetencje w przygotowaniu Instruktorów Techniki Jazdy:
– szkolenia dla Instruktorów Techniki Jazdy realizowane od 2011 roku,
– jakość szkoleń na Instruktora Techniki Jazdy potwierdzona najwyższą zdawalnością,
– kadra instruktorska o najwyższych kwalifikacjach – m.in. międzynarodowy certyfikat IRU,
– ponad 1300 przeszkolonych kierowców  w ciągu ostatnich dwóch lat.
– ponad 60 instruktorów przeszkolonych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

 

Szczegóły dotyczące kursu.

Niższe ceny dla grup! Zbierz znajomych i współpracowników – zyskacie do 7200 zł!
Ceny kursu:
– 2700 zł/os – przy grupie trzech osób (2800 zł/os z badaniami psychologicznymi)
– 3000 zł/os – przy grupie dwóch osób (3100 zł/os z badaniami psychologicznymi)
– 3300 zł/os – przy jednej osobie (3400/os z badaniami psychologicznmi)
Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.

 

Terminarz zjazdów

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (piątek: 16.00-22.00, sobota i niedziela: 9.00-16.00)

  • zjazd I – 23 – 24.07.2016
  • zjazd II – 29 – 31.07.2016
  • zjazd III – 05 – 07.08.2016
  • zjazd IV – 12 – 14.08.2016

Najbliższy egzamin po zakończeniu kursu: 3 – 4 września 2016

 

Cena szkolenia zawiera:
– opiekę merytoryczną instruktorów techniki jazdy i dydaktyka,
– wynajem sal szkoleniowych i infrastruktury ODTJ,
– wynajem samochodów,
– całodzienny serwis kawowy,
– materiały dydaktyczne,
– wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu,
– wykonanie badań psychologicznych niezbędnych do uzyskania uprawnień Instruktora Techniki Jazdy (jeżeli obejmują)

Kurs realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy. Kurs obejmuje 11 dni (88 godzin) szkoleniowych w tym 3 dni zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach ODTJ Automaster spełniająych warunki rozporządzenia.

Rozporządzenie do pobrania TUTAJ
W rozporządzeniu znajduje się dokładny program kursu.

 

Wymagania dla kandydatów na Instruktora Techniki Jazdy:
– wykształcenie co najmniej średnie
– prawo jazdy kategorii B (posiadane od co najmniej trzech lat)
– kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu
alkoholu, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności.

 

ODTJ Automaster zlokalizowany jest na terenie Toru Kamień Śląski na którym, na przełomie wieków odbywały się Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski.
Organizator kursu zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów i/lub rozpoczęcia kursów w przypadku niezebrania pełnej grupy szykoleniowej.

 

Zapisy.

Aby zgłosić chęć udziału w kursie należy wypełnić poniższy elektroniczny formularz lub wydrukować papierowy formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go na adres: adam.krzywicki@grupaautomaster.pl
W odpowiedzi otrzymają Państwo email ze szczegółowymi informacjami na temat kursu.

Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia w przypadku niezebrania pełnej grupy.

Szczegółowe informację pod numerem telefonu: 883 503 508 lub 883 504 508.

Imię i nazwisko *

Nazwisko *

Ulica i nr. domu *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Telefon *

Adres email *